Home
Strona w budowie.

Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ogłoszenie

Program odpustu św. Mateusza organizowanego wraz z Akademicką Spółdzielnią Mieszkaniową w Olsztynie.

Dzień 1 (Sobota 22.09.2018)
Godz. 19.00
Wspólne pokoleniowe koncertowanie. pt Miłość Ojca jednoczy nas. Występ przygotowany przez chór parafialny Sancto subito wraz z scholą dziecięcą Dzieci Maryi.

Dzień 2 (Niedziela 23.09.2018)
Godz. 10.00
Msza Odpustowa. Rozstrzygnięcie konkursów: najładniejsze zdjęcie wieży, najsmaczniejsze ciasto, św. Mateusz mój patron w wierszu, w opowiadaniu lub w rysunku (konkurs dzieciom) na Mszy odpustowej.
Godz. 12.00
Szybka produkcja smacznych serów. Pokaz dzieciom i dorosłym przygotowany przez Arcymistrza kultury mleczarskiej Pana Krzysztofa Jaworskiego.
Miejsce: rozpoczęcie pod kaplicą parafialną, następnie przeniesienie pokazu wraz z zabawami na teren Akademickiej Spółdzielni  Mieszkaniowej w Olsztynie - przy kortach.

Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej: www.mateusz.olsztyn.pl

Zaprasza ks. Artur oraz Zarząd ASM

 

 

Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa została zarejestrowana w dniu 10.02.2005 roku. Powstała z inicjatywy pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz ówczesnego rektora UWM prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego. Celem działalności Spółdzielni było wybudowanie lokali mieszkalnych dla młodych pracowników uczelni.

W roku 2006 Spółdzielnia rozpoczęła budowę 88 lokali mieszkalnych przy ulicy ks. J. Popiełuszki 1-3 w Olsztynie. Cena końcowa 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania wyniosła 2250 zł i była niższa o ok. 1000 zł w stosunku do cen oferowanych przez inne spółdzielnie oraz deweloperów. 

W roku 2008 Walne Zgromadzenie Spółdzielni przy dalszym poparciu władz Uczelni podjęło uchwałę o budowie kolejnych 149 lokali mieszkalnych przy tej samej ulicy. W tym przypadku cena metra kwadratowego lokalu mieszkalnego wyniosła 3150 zł i była niższa o prawie 2000 zł od cen obowiązujących na rynku olsztyńskim.

Oba zadania inwestycyjne zrealizowano przy współpracy z AWIM Piotr Zapotoczny a wykonawcą budynków była firma OPB Ireneusz Słowik. 

Obecnie Spółdzielnia zarządza 237 lokalami mieszkalnymi i nie planuje dalszej rozbudowy. Prezesem Spółdzielni jest pan Piotr Kołakowski, vice prezesem pan Paweł Pszczółkowski. Administrowanie  Spółdzielnią zostało powierzone AWIM Piotr Zapotoczny. 

Biuro Spółdzielni

  • dyżur administratora
    poniedziałek
    (godz. 15:00-18:30)
  • dyżur księgowej
    środa
    (godz. 16:00-20:00)

Ważne telefony

Biuro spółdzielni:
  (89) 527 81 75
Administrator spółdzielni:
  604 557 031
Konserwator:
  661 899 177
Serwis kotłowni: 
  (89) 615 81 27
Serwis domofonów:
  507 604 066
Internet:
  737 577 214
Serwis wod-kan:
  662 198 274