HomeCzynsze
Strona w budowie.

Czynsze

Czynsz należy wpłacić do dnia 10-ego każdego miesiąca na konto spółdzielni:

PKO S.A 11 1240 1590 1111 0010 1300 4711

W tytule przelewu proszę podać na jaki lokal dokonywana jest wpłata!!!.

Stawki czynszowe:
 1. Wywóz śmieci - 9.80 zł / osoby
 2. Ciepła woda - 15 zł / m3
 3. Zimna woda - 3.86 zł / m3
 4. Ścieki - 5.92 zł / m3
 5. Zaliczka na CO - 2.20 zł / m2 p.u
 6. Podatek od nieruchomości -  0.09 zł / m2 p.u
 7. Ubezpieczenie budynków - 0.04 zł / m2 p.u
 8. Oświetlenie terenu - 12.50 zł / lokalu
 9. Koszty Zarządu - 63.50 zł / lokalu
 10. Fundusz remontowy - 0.30 zł / m2 p.u
 11. Woda na cele wspólne - 5.60 zł / lokalu
 12. Opłata stała za kotłownię - 20 zł / lokalu

Stawki czynszowe obowiązują od 1 stycznia 2016 roku